Att hjälpa svenska företag…

  • etablera direkta eller indirekta internationella kontakter för att utöka och/eller ersätta delar av sin nuvarande leverantörsbas till en med högre teknisk nivå, kvalitet, servicegrad, kapacitet, flexibilitet, kostnadseffektivitet.

  • med inköp, upphandling, avtalsskrivning, import, export, logistik, lagerhållning, mm.

  • hitta leverantörer och tillverkare för nya och/eller befintliga produkter, delar, komponenter eller till och med
    utgångna, egna eller tredje-parts.

  • med produkt och produktionsoptimering, industrialisering, design och utveckling av befintliga produkter eller
    i nya projekt.

Ständig utveckling är en stor del i framgång, allt går att förenkla, förbättra och förbilliga utan avkall på kvalitet,
säkerhet eller servicegrad. Det är inte alltid så lätt att se det när det går bra och hjulen rullar på… oftast saknas
då både tid och resurser.

Det är här som SpitCon erbjuder sin erfarenhet, sin stora internationella leverantörsbas och samarbetspartners,
för att hjälpa er att vara redo för morgondagen utan att belasta er idag.