Inköp och Upphandling (läs mer)

Design, Konstruktion, Optimering
och Prototyper (läs mer)

Tillverkning ”lego” (*) (läs mer)

* Viss prototyptillverkning sker i egen regi.

 

 

 

Färdiga produkter ”från hyllan” (kommer snart)