Allt började med enmansfirman ”Elektroma” 1983 som lego-tillverkade kablar och kretskort till företag i Västernorrland, bl.a. Televerket Radio, Asklunds Industrimontage, Permobil m.fl.

1985 ville ett av dessa företag bygga upp sin egen produktionslina för kablar och kretskort, Elektromas ”man” erbjöds och accepterade då en anställning.

32-år senare ansåg samme man att det var dags att gå vidare och erbjuda andra företag del av den erfarenhet och kunskap som tillskansats under dessa 32-år inom. . .

design, utveckling, produktion, industrialisering, kvalitet, kostnadsoptimering, inköp, upphandling, leverantörs – bedömning,
– val – uppföljning, avtalsskrivning, ledarskap, projektering, mm. på ett internationellt plan i ett företag som växt tusenfalt på en global marknad under dessa 32-år.

 

SpitCon Svenska AB startades 2018.
Namnet är ett ”plock” av bokstäver från…

(S)ourcing (Inköp)
(p)rocurement (Upphandling)
(i)ndustrialization (Industrialisering)
(t)rading (Handel)
(Con)sultant (Konsult)