• Utifrån Era önskemål/specifikationer och vår erfarenhet hjälper vi till med design och konstruktion av nya produkter, såväl elektronik som mekanik ex. kretskort, kablar/kablage, kapslingar, kompletta system, verktyg/formar för formsprutning, strängsprutning, vacuumformning, gjutning och stansning i material så som plast, gummi, silikon, aluminium och stål.

 
  • Vi hjälper Er med omkonstruktion av era befintliga produkter till följd av ex. utgångna komponenter, nya regulatoriska krav, nya eller förändrade tillverkningsmetoder etc.

 
  • Vi hjälper Er med prototyptillverkning och produktionssättning.

 
  • Vår målsättning är att allt design och konstruktionsarbete skall vara optimerat för produktion på ett kostnadseffektivt sätt utan avkall på kvalitet eller säkerhet.